facebook twitter google +
TR/EN
Yeşil Bina Danışmanlığı
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetler | Eğitimler | Projeler | İnsan Kaynakları | Kütüphane | İletişim
 
  HABERLER / Ulusal Yeşil Bina Sertifika Yönetmeliğine Dair
     
Tesis Yöneticileri için Sürdürülebilir Bina Sertifikaları
Bureau Veritas İstanbul Ofis Binası LEED Gold Almaya Hak Kazandı
Kadıköy Kent Konseyi'nin 'Yeşil Bina, Yeşil Dönüşüm' Semineri Gerçekleşti
Nilüfer Belediyesi ‘Yeşil Binalar, Yeşil Yerleşkeler ve Sertifikasyon Süreci’ başlıklı eğitim düzenledi
Bursa İnşaat Mühendisleri Odası 'Yeşil Binalar ve Yeşil Yerleşkeler' Etkinliği Gerçekleşti
HKTM Gebze Fabrika Binası Açıldı
Decathlon Antalya Binası LEED Sertifikası Aldı
GVP, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetlerine Devam Etmekte
Pimsa Otomotiv LEED EB Gold Sertifikasını Alan İlk Türk Otomotiv Firması Oldu
Hastaneler ve Sağlık Tesisleri için LEED Yeşil Bina Sertifikası
İstanbul Teknoparkta Çalışmalarımız Devam Etmekte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sürdürülebilir Yeşil Binalar Eğitimi Gerçekleşti
3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi Yeşil Hastaneler Paneli
Temiz Enerji Günleri Düzenlendi
1.Çukurova Yapı Zirvesi Adana'da Gerçekleşti
Ulusal Yeşil Bina Sertifika Yönetmeliğine Dair
Yeşil Şehirler Zirvesi Bursa'da Gerçekleşti
Yeşil Şehirlere Giden Yolda Yeşil Mahalle Sertifikaları
Türkiye'nin İlk LEED Gold Sertifikalı Projesi, Siemens Gebze Tesisleri, CNN Türk Yeşil Doğa Programında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Düzenlediği Ulusal Yeşil Bina Sertifikası Çalıştayına Katılarak Görüş ve Katkılarımızı Sunduk
İşverenler için LEED Yeşil Bina Sertifikasyon Sürecinde Önemli Noktalar
IPMA 24.Dünya Kongresi Türkiye'de Gerçekleştirildi
ANSİAD Panelinde Yeşil Ekonomi Tartışıldı
Mersin Sanayi ve Ticaret Odasında Yeşil Binalar Paneli
   
   
 

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Yönetmeliğine Dair 

2007 yılından itibaren ülkemizin gündemine giren LEED ve BREEM gibi uluslararası kabul görmüş yeşil bina sertifikalarının ülkemizde yaygınlaşmasıyla, zaman içinde yerel yeşil bina sertifikasyonu konusu da gündeme gelmişti.  Gerek üniversitelerin gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse de kamunun konuya ilgisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçen senelerde ‘Yerel Yeşil Bina Sertifika’ konusunda başlattığı çalışmalarla başka bir aşamaya geçmişti.
 
8 Aralık 2014 tarihinde 29199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik’ ile ülkemizde Ulusal Yeşil Bina Sertifika sürecinin ilk adımları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atılmış oldu.
 
Söz konusu yönetmelik yeni binalar, mevcut binalar ve yerleşkeler kategorilerinde sürdürülebilir sertifika sürecinin nasıl işleyeceğinin genel çerçevesini çizmekte ve bu kapsamda süreçte yer alacak Daimi Komite, Belgelendirme Kuruluşu, Değerlendirme Uzmanları ve Sürdürülebilirlik Uzmanları ile ilgili genel esasları içermektedir. Aynı doğrultuda ülkemizde inşa edilecek yeşil binaları kayıt altına alacak bir Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi kurulması öngörülmektedir
 
Yönetmelik, kurulacak yedi kişilik Daimi Komiteye, sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşkelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme ve izleme yetkisi vermiştir. 
 
Bakanlıktan eğitim alıp sınavlardan başarılı olan profesyoneller ‘Sürdürülebilirlik Uzmanı’ olarak görev yapacak, binaların sürdürülebilir tasarım ve inşaat süreçlerine sahip olduğunu gösteren kanıt dokümanları hazırlayacaklardır. Yine bakanlığın eğitimlerinden ve sınavlarından geçmiş daha uzman profesyoneller ‘Değerlendirme Uzmanı’ olarak görev yapacak ve ‘Sürdürülebilirlik Uzmanı’nın sunduğu kanıt dokümanları ilgili belgelendirme kuruluşunun ilgili belgelendirme kılavuzuna uygun olarak inceleyecek ve nihaiyi puanlamayı yaparak sertifika seviyesine karar verecektir. 
 
Yönetmelik,  belgelendirme kuruluşu ve sertifika değerlendirme kılavuzlarının sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Daimi Komite değerlendirme kılavuzlarında olması gerekli ‘minimum performans kriterlerini’ belirleyecektir. Belgelendirme kuruluşu olmak için sağlanması gerekli koşullar da yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir. 
 
Genel çerçevenin çizildiği yönetmelikte, süreçlerle ilgili birçok sorunun cevabı yer almamaktadır. Daime Komite’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği çalışmalarla tüm konuları netleştirecek düzenlemeleri yapacağı beklenmektedir. 
 
 

Sadece Yeni Binalar Değil 

 

Bu yönetmelikle birlikte, sadece yeni bina kategorisinde değil mevcut binalar ve yerleşkeler kategorilerinde de ulusal yeşil bina sertifikasının ülke gündemine girmesi son derece sevindiricidir. 
 
Yeşil binalarla birlikte, yeşil yerleşkelerin yönetmeliğe dahil edilmesiyle, özellikle büyük çaplı kentsel dönüşüm projelerinin teşvik yolunun da önü açılmıştır. Bu söylemi oluştururken, ülkemizde önümüzdeki dönemde ‘sürdürülebilir’ bina ve yerleşkelerin finansal olarak teşvik edileceği veya sürdürülebilir olmayan projelerin daha fazla vergi ödeyecek şekilde konumlanacağı varsayılmıştır. Bütüncül bakış açısıyla planlanmış, sürdürülebilir altyapı ve enerji sistemleriyle desteklenmiş, bina bazlı değil ama ada/mahalle bazlı kentsel dönüşüm projelerinin sayısı bu tip sertifikalara çeşitli teşvikler verilerek artırılabilir. 
 
 

Sürekli Güncellenen Sertifika Kılavuzları 

 

Yönetmelik, Yeşil Bina ve Yerleşme Sertifika Değerlendirme Kılavuzlarının en fazla beş yılda bir gözden geçirilmesi ve gelişen teknolojilere uygun olarak sürekli güncel tutulması zorunluluğu getirmiştir. 
 
Amerika, Kanada ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerde 3-5 senede bir revize edilen deprem yönetmeliklerinin, son yüzyılda depremlerden ciddi zarar görmüş memleketimizde 1975 yılından tam 23 yıl sonra, yani 1998 yılında, revize edildiğini düşündüğümüzde, yerel yeşil bina sertifika kılavuzlarının güncel tutulmasına yönelik bu yaklaşım sevindiricidir. Nitekim, dünyada en fazla kabul gören Amerikan LEED Yeşil Bina sertifikası, pilot uygulama aşmalarından geçip sektördeki profesyonellerin kullanımına sunulduğu 90’ların sonlarından itibaren her birkaç senede bir revize edilmiş ve güncellenmiştir. En güncel versiyon olan LEED V4’de, entegre tasarım yönetimi, LCA – yaşam döngüsü analizi, EPD – ürün çevre beyannamesi ve akıllı şebekelere bağlı bina otomasyonu gibi en güncel konuların teşvik ediliyor olması, kendini sürekli güncelleyen bir sertifika sistemine en güzel örneği oluşturmaktadır. Yaygın kullanılan ve yüksek performanslı bina hedefi olan güncel bir sertifika kılavuzu, hem gelişen teknolojilerden mühendis ve mimarı haberdar edecektir, hem de sertifika süreciyle ilgili olabilecek yönetmeliklerin güncellenmesini tetikleyecektir. 
 
 

Sertifika İsteğe Bağlı  

 

Birçok gelişmiş ülkenin yeşil bina sertifikalarında olduğu gibi, bu yönetmelik de yeşil bina sertifikasını isteğe bağlı bırakmış ve zorunlu tutmamıştır. Böylelikle hem kamunun kanuni denetim yükü hafiflemiştir, hem de pratikte isteğe bağlı yüksek performanslı bina yapmak isteyenler ayrıcalıklı hale getirilmiştir ki, ideali de budur. 
 
 

‘Uzmanlık’ Söylemleri Yanlış Anlaşılmasın 

 

Yine bu yönetmelikle birlikte, sürdürülebilir bina ve yerleşke tasarım ve inşaatının, yönetmelikte tariflenmiş ‘uzmanlar’ vesilesiyle ülke çapında yaygınlaştırılma çabaları da son derece olumludur. Bununla birlikte, yapılacak düzenlemelerin iş bulma sıkıntısı yaşayan meslektaşlarımızda/profesyonellerde büyük beklentiler yaratmamasına ve olası hayal kırıklıklarının önüne geçilmesine dikkat edilmelidir. İlk aşamada ‘yeni söylem’ olarak gözüken sertifika kapsamındaki yaklaşımların, bina ve yerleşke tasarlayan ve inşa eden mühendislerin ve mimarların zaten bilmeleri gereken doğal süreçler olduğu unutmamalıdır.
 
 

Bir Öneri Olarak Sigorta Sistemi  

 

Belgelendirme kuruluşlarının sağlaması gerekli şartlar yönetmelikte belirtilmiş ve uygulamalardan Bakanlığa karşı sorumlu oldukları ifade edilmiştir. Ancak, bu sorumluluğun kapsamı net ifade edilmemiştir. Daimi Komite’nin yapacağı çalışmalarla bu konulara da açıklık getireceği tahmin edilmektedir. En ideali, bir finansal güvence sistemiyle veya mesleki sorumluluk sigortası gibi araçlarla sertifika sürecinin sağlıklı işlemesinin garanti altına alınmasıdır. Böylelikle, hem sistemde olası suistimallerin ve hataların önüne geçilmiş olunacaktır, hem de nitelikli uzmanların ve projelerin öne çıkmasına vesile olunacaktır. 
 
 

Yüksek Performanslı Ayrıcalıklı Bina

 

Yönetmelik, Belgelendirme Kuruluşlarının kimler olacağına ve bu kuruluşların sertifika değerlendirme kılavuzlarına baz teşkil edecek performans kriterlerinin nasıl belirleneceğine dair karar verme yetkisini Daimi Komite’ye vermiştir. Her alanda çok gelişmiş ve sürekli güncellenen yönetmeliklere sahip gelişmiş ülkelerde bile, sürdürülebilir bina ve yerleşke sertifikaları, ‘ayrıcalıklı’ bina ve yerleşke tasarımı ve inşaatı yapmış olmanın en yaygın göstergesidir. Bu nedenle, Daimi Komite’nin Yerel Sertifika’yı bir yandan ülkemizde yaygınlaştırmak isterken diğer yandan bu yaklaşımın ‘ayrıcalıklı’ konumunu koruyacak performans kriterlerinden taviz vermeyeceğini umarız. Yüksek performans kriterlerine sahip bina ve yerleşke tasarım ve inşaatını teşvik eden bir sertifika sürecinin, ilerleyen dönemde Türk İnşaat firmalarının güçlü olduğu ülkelerden talep görme ihtimali de olasılık dahilindedir. 
 

 

GVP Mühendislik Müş.İnş.Tic.Ltd.Şti., İçerenköy Mah., Topçu İbrahim Sok., And Ofis Sit., No:8-10d/5, Ataşehir, İstanbul

Tel: 0 216 672 1403 Fax: 0 216 672 1404 E-mail: info@gvpyesilbina.com Web: www.gvpyesilbina.com


Copyright 2013 ® GVP Global Visionary Partners
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
barbour jas belstaff motorjassen canada goose bomber timberland schoenen uggs sale moncler jassen heren woolrich parka dames timberland boots woolrich arctic parka parajumpers outlet peuterey dames parajumpers sale moncler outlet peuterey jas belstaff jacket uggs kopen ugg outlet barbour belgie barbour outlet timberland shoes parajumpers jas canada goose parka moncler jas canada goose jas peuterey jassen belstaff belgie woolrich parka
parajumpers gobi moncler coat mens cheap moncler coat cheap timberland boots uk canada goose womens uk parajumpers jackets uk canada goose womens cheap moncler coats canada goose outlet moncler coat sale belstaff motorcycle jackets moncler coat mens sale parajumpers long bear duvetica sale uk canada goose gilet barbour mens jacket cheap timberland boots barbour jacket mens belstaff sale parajumpers uk belstaff motorcycle jackets woolrich sale womens canada goose uk peuterey coats canada goose chilliwack bomber uk canada goose gilet uk canada goose gilet sale canada goose jacket sale duvetica uk canada goose chilliwack bomber parajumpers gobi bomber canada goose jacket uk
canada goose outlet canada goose sale moncler wien canada goose pas cher barbour jas duvetica jas duvetica jassen canada goose belgie moncler jas canada goose jakke dame canada goose jakke canada goose danmark canada goose tilbud barbour jakke canada goose jakke moncler jakke canada goose udsalg canada goose jakke