facebook twitter google +
TR/EN
Yeşil Bina Danışmanlığı
Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetler | Eğitimler | Projeler | İnsan Kaynakları | Kütüphane | İletişim
 
  HABERLER / Hastaneler ve Sağlık Tesisleri için LEED Yeşil Bina Sertifikası
     
Tesis Yöneticileri için Sürdürülebilir Bina Sertifikaları
Bureau Veritas İstanbul Ofis Binası LEED Gold Almaya Hak Kazandı
Kadıköy Kent Konseyi'nin 'Yeşil Bina, Yeşil Dönüşüm' Semineri Gerçekleşti
Nilüfer Belediyesi ‘Yeşil Binalar, Yeşil Yerleşkeler ve Sertifikasyon Süreci’ başlıklı eğitim düzenledi
Bursa İnşaat Mühendisleri Odası 'Yeşil Binalar ve Yeşil Yerleşkeler' Etkinliği Gerçekleşti
HKTM Gebze Fabrika Binası Açıldı
Decathlon Antalya Binası LEED Sertifikası Aldı
GVP, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetlerine Devam Etmekte
Pimsa Otomotiv LEED EB Gold Sertifikasını Alan İlk Türk Otomotiv Firması Oldu
Hastaneler ve Sağlık Tesisleri için LEED Yeşil Bina Sertifikası
İstanbul Teknoparkta Çalışmalarımız Devam Etmekte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sürdürülebilir Yeşil Binalar Eğitimi Gerçekleşti
3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi Yeşil Hastaneler Paneli
Temiz Enerji Günleri Düzenlendi
1.Çukurova Yapı Zirvesi Adana'da Gerçekleşti
Ulusal Yeşil Bina Sertifika Yönetmeliğine Dair
Yeşil Şehirler Zirvesi Bursa'da Gerçekleşti
Yeşil Şehirlere Giden Yolda Yeşil Mahalle Sertifikaları
Türkiye'nin İlk LEED Gold Sertifikalı Projesi, Siemens Gebze Tesisleri, CNN Türk Yeşil Doğa Programında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Düzenlediği Ulusal Yeşil Bina Sertifikası Çalıştayına Katılarak Görüş ve Katkılarımızı Sunduk
İşverenler için LEED Yeşil Bina Sertifikasyon Sürecinde Önemli Noktalar
IPMA 24.Dünya Kongresi Türkiye'de Gerçekleştirildi
ANSİAD Panelinde Yeşil Ekonomi Tartışıldı
Mersin Sanayi ve Ticaret Odasında Yeşil Binalar Paneli
   
   
 

Hastaneler ve Sağlık Tesisleri için LEED Yeşil Bina Sertifikası…

M.Tolga Özdemir, MSc, PMP, LEED AP+ (Yeşil Bina Dergisi, Ekim 2015)

Sağlık Bakanlığının 2013 yılında iki yüz yatak ve üzeri kapasiteli hastanelerde LEED sertifikasını zorunlu hale getirmesiyle ülkemizde de LEED yeşil bina sertifikasının hastanelerde kullanılması konusu daha çok işlenmeye başlanmıştı. Ülkemizde kamu hastanelerinin öncülük ettiği sertifikasyon süreçleri, özel hastanelerin başlatmış oldukları sertifikasyon çalışmalarıyla birlikte daha fazla konuşulur hale gelmektedir.
 
Bildiğiniz üzere, daha iyi yerleşim, tasarım, inşaat, işletme ve bakım yöntemleri yoluyla, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri minimuma indirilmiş binalara yeşil bina denilmekte. 
 
Amerikan Yeşil Binalar Derneği (USGBC) 90’ların sonunda çıkarmış olduğu LEED yeşil bina sertifika programı ile ‘yeşil bina’ kavramına ortak bir tanım getirmiş ve binaların sürdürülebilirlik seviyelerini derecelendirmeye başlamıştır. Her birkaç senede bir revize edilen ve geliştirilen sertifika, çeşitli kategorilere ayrılmış ve her bir kategori için ayrı rehber dokumanlar hazırlanmıştır;  yeni binalar, mevcut binalar, konutlar, yerleşkeler ve iç tasarım kategorileri… Zaman içerisinde sertifika ve söz konusu rehber dokümanlar bina tipolojilerine göre de ayrışmaya başlamışlardır; okullar, core&shell yapılar, depolar ve lojistik merkezler, otel ve konaklama tesisleri, veri merkezleri, perakende binaları, hastaneler…
 
Bu doğrultuda USGBC, Sağlık Hizmetleri için Yeşil Rehber (GGHC- Green Guide for Healthcare ) ile yedi senelik ortak çalışmasının ardından LEED for Healthcare (Hastaneler ve Sağlık Tesisleri için LEED)  rehber dokümanını hazırlamış ve kullanıma sunmuştur. 
 
Entegre tasarım yönetiminin ön şartlardan birisi olduğu LEED for Healthcare sertifika süreci hastane ve sağlık tesislerini diğer yeni bina projelerinde olduğu gibi aşağıdaki başlıklarda değerlendirmektedir; 
1. Lokasyon ve Ulaşım, 2. Sürdürülebilir Sahalar 3. Su Verimliliği 4. Enerji ve Atmosfer 5. Malzeme ve Kaynaklar 6. İç Ortam Kalitesi 7. Yenilikçilik 8. Bölgesel Öncelik 
 
Diğer bina tiplerinde olduğu gibi hastaneler için de 110 puanlık değerlendirme sonunda sertifikayı çeşitli seviyelerde almak mümkündür; Platin: 80 ve üzeri puan, Altın: 60-79 puan, Gümüş: 50-59 puan Sertifikalı: 40-49 puan. 
 
Diğer yeni bina kategorilerinden bir miktar ayrışan LEED for Healthcare sertifika süreci, hastane binalarına özel sürdürülebilir uygulamalara puan vererek aşağıda sıralanan noktaları direk veya dolaylı olarak teşvik etmektedir; 
• Hastanelerde enerji ve su verimliliğine yönelik uygulamalar 
• Hastane iç ortam kalitesine yönelik uygulamalar; malzeme seçimleri, termal konfor vb…
• Hasta memnuniyetine ve konforuna yönelik uygulamalar; yeşil hasta odaları, gürültü kontolü/azaltımı, manzaraya müsaade eden büyük pencereler vb…
• Hastane çalışanlarının memnuniyetine ve konforuna yönelik uygulamalar; açık alanların oluşturulması, kafeterya ve mutfak seçeneklerinin sunulması, iç ortamda kullanılan kimyasalların azaltılmasına yönelik uygulamalar vb…
• Atık yönetimi ve toksik malzemelerin azaltması / kontrolü
 
Ülkemizde çeşitli kategorilerinde LEED sertifikalı yeşil bina projelerinin sayısı her geçen gün artmasına rağmen henüz sertifika sürecini tamamlamış yeni bir hastane projesi bulunmamaktadır.  Tüm dünyada ve ülkemizde hastane yatırımcılarının, sahiplerinin ve profesyonellerinin hastane projelerinde LEED sertifika süreçlerine sıcak bakmamasının çeşitli nedenleri olabilir, söz konusu bu nedenlerin bazıları aynı zamanda sertifika süreçlerini tetikleyen ve başlatan noktalar olarak da karşımıza çıkmaktadır;    
• Yeşil hastane yapmanın ilk yatırım maliyetini ciddi şekilde arttırdığına dair önyargı
• Hasta memnuniyetinden ödün vermeden yeşil bina yapılamayacağına dair önyargı 
• Hastane gibi özellikli yapıların tasarımı ve inşaatı ‘genelde’ diğer binalara göre ‘daha üst düzeyde’ ilgi, bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden sertifika bakış açısının zaten tasarım ve inşaat sürecinde dikkate alınıyor olması, yatırımcının sertifikanın somut getirileri konusunda ikna olmaması   
• Hastane binaları için LEED’in nispeten yeni bir sertifika olması, ülkemizde henüz tamamlanmış bir örneğinin olmaması, hastaneler için prosesleri dikkate alan uluslararası alanda kabul görmüş diğer sertifikaların hali hazırda var olması 
• Hastanelere özel bina, proses, sağlık emniyet yönetmeliklerinin hasta sağlığına özel riskleri çok ön planda tutması ve yeşil bina bakış açısıyla ortaya konulan olası yenilikçi fikir, ürün veya hizmetlerin genel kabul görmeden önce birçok testten geçmesi zorunluluğunun var olması  
• Ofislerde veya genel bina tasarımında geçerli olabilecek doğal havalandırma gibi birçok fikrin hastanelerde hijyen ve hastalık riski bakış açısıyla kabul görmemesi 
• Enerji ve su tüketim değerlerinin fazlalığı – hastaneler diğer ticari binalara göre yaklaşık 2 kat daha fazla enerji harcarlar 
• Havalandırma seviyeleri - diğer ticari binalara göre ortalama 1.5 - 3 katı daha fazladır 
• Hemen hemen tüm sistemlerin yedekli ve tasarım emniyet faktörünün yüksek olması 
• Yaşam döngüsü yaklaşımındaki farklılık – mesela yaşam ömrünü tamamlaması beklenmeden iç dekorasyonun yenilenmesi gerekliliği
• Hastane iç ortamında kimyasal kullanımı 
• Hastanelerin 7/24 işletiliyor olması 
• Atık miktarının fazlalığı ve çeşitliliği 
 
Ülkemizde bugün itibariyle yeni inşa edilmiş ve LEED sertifikası almış bir hastane yok. Ancak, Amerika’da LEED sertifikası almış sınırlı sayıda hastaneler üzerinde yapılan bir çalışmada, hastane yatırımcılarının bu konuya ilgisinin ana nedenleri olarak öncelik sırasına göre aşağıda maddeler sıralanmış; 
 1. Topluma ve sektöre liderlik etmek 2. Bina kullanıcılarının (hastaların ve çalışanların) sağlığı ve güvenliği 3. Topluma olan yararı – sosyal sorumluluk 4. Çevresel performansı – olumsuz etkileri minimuma indirmesi 5. İşletme verimliliğinin artması, işletme giderlerinin azalması 6. Mali teşvik 
 
LEED sertifika sürecinin de kapsamında yer alan gün ışığı ve manzara (dışarıyı engelsiz gören pencereler) konularını bina tasarım sürecine dahil etmiş hastanelerde yapılan çalışmalarda aşağıdaki olumlu sonuçların ‘çeşitli seviyelerde’ gözlendiği belirtilmiştir; 
• Hastaların hastanede kalış sürelerinin azalması, iyileşme sürelerinin hızlanması 
• Hastalarda kaydedilen ağrıda ve kaygı seviyelerinde azalma
• Hastaların odalarıyla ilgili memnuniyet oranlarında artış 
• Hastaların psikolojik tepkilerinde iyileşme – kan basınçlarında düşme gibi
 
Benzer şekilde yukarıdakilere ilave olarak LEED sertifikalı hastanelerde kullanım sırasında yapılan anket çalışmalarında aşağıdaki konularda çeşitli seviyelerde olumlu sonuçlar gözlenmiştir; 
• Çalışan memnuniyetinde artış ve devamsızlıkta azalış 
• Çalışan bağlılığında artış 
• Hastalar tarafından öncelikli tercih ediliş
• Bina kaynaklı hastalıklarda azalış 
 
Amerika’da LEED sertifikalı hastaneler üzerinde yapılan araştırmalar ilk yatırım maliyetindeki çok ufak artışlarla yeşil hastanelerin diğerlerine göre bir kısmı yukarıda sıralanan olumlu sonuçları verdiğini göstermektedir. LEED sertifikalı hastane binalarının diğerlerine göre avantajlarının incelendiği bir kısmı anketlere dayalı bilimsel çalışmalar, sertifikalı hastane sayısının azlığı nedeniyle sınırlı sayıda hastane projesini kapsamaktadır ve az sayıdaki bu çalışmaların tamamına yakını Amerika’da yer almaktadır. O nedenle bu yazıda yeşil hastaneler ile ilgili akla ilk gelen ilk yatırım maliyetindeki artış, enerji ve su giderlerindeki düşüş miktarı, bina kullanıcılarındaki memnuniyet artış oranı gibi sorulara rakamlarla cevap verilmemiştir. 
 
LEED Sertifikalı bina projeleri, sertifika sürecinde binayla ilgili maliyet, iş programı, tüketim değerleri ve faturalar, malzeme markaları, kullanıcı memnuniyeti gibi birçok bilgiyi Amerikan Yeşil Binalar Derneği - USGBC’ye bildirmektedirler. Sağlık Bakanlığı’nın belli büyüklükteki kamu hastanelerine LEED sertifikası zorunluluğunu getirmesinin, önümüzdeki dönemde ülkemizde yapılacak sertifikalı veya sertifikasız, hem kamu hastanelerinin hem özel hastanelerin, performans göstergeleriyle ilgili bilgi havuzunun oluşmasına yol açacak yeni düzenlemelerin önünü açmasını umarız. Hastanelerin performans göstergeleriyle ilgili ülkemize özel bilgi havuzunun oluşmasıyla, yeni inşaa edilecek herhangi bir hastane projesinin hangi seviyede çevre dostu olduğu veya ne kadar yüksek performanslı olduğu ortalama değerlerle kıyaslanarak çok daha net ifade edilebilecektir. 
 
 
Referanslar; 
1. Özdemir, M.Tolga, ‘Yeşil Bina, Yeşil Hastane….Nedir? Ne Değildir? Nasıl?’,  3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi Yeşil Hastaneler Paneli, Haliç Kongre Merkezi, Istanbul, 2015
2. Ulusoy, E, ‘Comparison of LEED to Non-LEED Certified Hospitals with Regards to Patient Perspective and Financial Indicators’, Msc Thesis, Texas A&M University, 2012
3. ‘Demystifying the Costs and Benefits of Green Healthcare Facilities’, Report of Perkins+Will, R.Guenther, B.Glazer, Perkins+Will, G.Vittori, Center for Maximum Potential Building Systems
4. Sustainable Healthcare Architecture, R.Guenther, G.Vittori, John Wiley & Sons Inc, New Yok, 2013
 

 

 

GVP Mühendislik Müş.İnş.Tic.Ltd.Şti., İçerenköy Mah., Topçu İbrahim Sok., And Ofis Sit., No:8-10d/5, Ataşehir, İstanbul

Tel: 0 216 672 1403 Fax: 0 216 672 1404 E-mail: info@gvpyesilbina.com Web: www.gvpyesilbina.com


Copyright 2013 ® GVP Global Visionary Partners
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
barbour jas belstaff motorjassen canada goose bomber timberland schoenen uggs sale moncler jassen heren woolrich parka dames timberland boots woolrich arctic parka parajumpers outlet peuterey dames parajumpers sale moncler outlet peuterey jas belstaff jacket uggs kopen ugg outlet barbour belgie barbour outlet timberland shoes parajumpers jas canada goose parka moncler jas canada goose jas peuterey jassen belstaff belgie woolrich parka
parajumpers gobi moncler coat mens cheap moncler coat cheap timberland boots uk canada goose womens uk parajumpers jackets uk canada goose womens cheap moncler coats canada goose outlet moncler coat sale belstaff motorcycle jackets moncler coat mens sale parajumpers long bear duvetica sale uk canada goose gilet barbour mens jacket cheap timberland boots barbour jacket mens belstaff sale parajumpers uk belstaff motorcycle jackets woolrich sale womens canada goose uk peuterey coats canada goose chilliwack bomber uk canada goose gilet uk canada goose gilet sale canada goose jacket sale duvetica uk canada goose chilliwack bomber parajumpers gobi bomber canada goose jacket uk
canada goose outlet canada goose sale moncler wien canada goose pas cher barbour jas duvetica jas duvetica jassen canada goose belgie moncler jas canada goose jakke dame canada goose jakke canada goose danmark canada goose tilbud barbour jakke canada goose jakke moncler jakke canada goose udsalg canada goose jakke